____________...
לאור מצב המלחמה שהוכרז במדינה,
הכנס בוטל!
בהמשך נעדכן לגבי מועד חדש לכנס.

מקווים ומצפים לימים שקטים וטובים יותר.

 
לפרטים נוספים:
hurvitzinst@tauex.tau.ac.il  ,  safrainst@tauex.tau.ac.il
03-6407609  ,  03-6406302